Loading… 广州南方医院5月6日出诊/停诊信息_TOM健康
正文
Qzone
微博
微信
广州南方医院5月6日出诊/停诊信息
2018-05-06 11:09 99健康网   

 

广州南方医院5月6日出诊/停诊信息

近期停诊信息

创伤骨科:相大勇 2018-05-05至2018-05-05 上午 停诊

儿科:孙良忠 2018-05-09至2018-05-09 上午 停诊

耳鼻咽喉头颈外科:韩日 2018-05-08至2018-05-08 上午 停诊

耳鼻咽喉头颈外科:韩日 2018-05-08至2018-05-08 下午 停诊

妇产科:黄莉萍 2018-05-11至2018-05-11 上午 停诊

妇产科:黎静 2018-05-10至2018-05-10 下午 停诊

妇产科:李莉艳 2018-05-08至2018-05-08 上午 停诊

肝胆外科:方学军 2018-05-09至2018-05-09 上午 停诊

感染内科:孙剑 2018-05-07至2018-05-07 上午 停诊

肛肠外科:鲍铭 2018-05-10至2018-05-10 下午 停诊

肛肠外科:鲍铭 2018-05-11至2018-05-11 上午 停诊

肛肠外科:经芳艳 2018-05-11至2018-05-11 上午 停诊

肛肠外科:经芳艳 2018-05-11至2018-05-11 下午 停诊

肛肠外科:李胜龙 2018-05-11至2018-05-11 上午 停诊

脊柱骨科:瞿东滨 2018-05-10至2018-05-10 上午 停诊

口腔科:闫文娟 2018-05-08至2018-05-08 上午 停诊

内分泌科:张倩 2018-05-05至2018-05-05 上午 停诊

内分泌科:张倩 2018-05-07至2018-05-07 上午 停诊

内分泌科:张倩 2018-05-07至2018-05-07 下午 停诊

内分泌科:张倩 2018-05-08至2018-05-08 上午 停诊

内分泌科:张倩 2018-05-09至2018-05-09 上午 停诊

内分泌科:张倩 2018-05-09至2018-05-09 下午 停诊

普外科:葛军娜 2018-05-09至2018-05-09 下午 停诊

神经内科:杨晓枫 2018-05-09至2018-05-09 上午 停诊

神经内科:杨晓枫 2018-05-09至2018-05-09 下午 停诊

肾内科:马莲子 2018-05-11至2018-05-11 下午 停诊

肾内科:许洁 2018-05-08至2018-05-08 下午 停诊

消化内科:郑浩轩 2018-05-09至2018-05-09 上午 停诊

心血管内科:郭志刚 2018-05-09至2018-05-09 上午 停诊

心血管内科:郭志刚 2018-05-09至2018-05-09 下午 停诊

心血管内科:黄晓波 2018-05-08至2018-05-08 上午 停诊

血液科:许娜 2018-05-10至2018-05-10 下午 停诊

整形美容外科:苗勇 2018-05-09至2018-05-09 下午 停诊

整形美容外科:苗勇 2018-05-11至2018-05-11 上午 停诊

整形美容外科:苗勇 2018-05-11至2018-05-11 下午 停诊

长期停诊信息

生殖医学中心:华芮 2017-09-27至2018-09-27 停诊

 

责任编辑: 3947DJX TS001
责任编辑: 3947DJX TS001
广告