Loading… 天津总医院5月5日出诊/停诊信息_TOM健康
正文
Qzone
微博
微信
天津总医院5月5日出诊/停诊信息
2018-05-05 15:29 99健康网   

 

天津总医院5月5日出诊/停诊信息

近期停诊信息

儿科:刘戈力 2018-05-12 上午 停诊

儿科:杨箐岩 2018-05-08 上午 停诊

儿科:杨箐岩 2018-05-09 上午 停诊

儿科:郑荣秀 2018-05-05 下午 停诊

耳鼻喉科:王鑫 2018-05-14 上午 停诊

耳鼻喉科:王鑫 2018-05-15 下午 停诊

耳鼻喉科:魏津凯 2018-05-12 上午 停诊

耳鼻喉科:魏津凯 2018-05-19 上午 停诊

耳鼻喉科:张耕 2018-05-11 上午 停诊

耳鼻喉科:张耕 2018-05-16 下午 停诊

风湿免疫科:李昕 2018-05-09 下午 停诊

妇科:马学功 2018-05-08 上午 停诊

妇科:穆荣梅 2018-05-18 下午 停诊

骨科:冯世庆 2018-05-10 下午 停诊

骨科:冯世庆 2018-05-17 下午 停诊

骨科:徐云强 2018-05-10 下午 停诊

呼吸内科:董丽霞 2018-05-10 下午 停诊

呼吸内科:冯靖 2018-05-10 下午 停诊

呼吸内科:赵海燕 2018-05-07 下午 停诊

呼吸内科:赵海燕 2018-05-09 上午 停诊

呼吸内科:赵海燕 2018-05-10 上午 停诊

急诊医学科:崔书章 2018-05-07 上午 停诊

泌尿外科:李黎明 2018-05-18 上午 停诊

泌尿外科:李黎明 2018-05-22 下午 停诊

泌尿外科:李黎明 2018-05-25 上午 停诊

泌尿外科:林毅 2018-05-17 上午 停诊

泌尿外科:林毅 2018-05-21 下午 停诊

泌尿外科:汤坤龙 2018-05-13 上午 停诊

内分泌科:崔瑾 2018-05-24 上午 停诊

内分泌科:崔瑾 2018-05-29 上午 停诊

内分泌科:高桦 2018-05-18 下午 停诊

内分泌科:郑宝忠 2018-05-10 上午 停诊

内分泌科:朱梅 2018-05-08 上午 停诊

内分泌科:朱梅 2018-05-10 上午 停诊

皮肤科:李燕 2018-05-12 上午 停诊

普外科:韩洪秋 2018-05-07 下午 停诊

普外科:韩洪秋 2018-05-10 上午 停诊

普外科:韩洪秋 2018-05-14 下午 停诊

普外科:韩洪秋 2018-05-17 上午 停诊

神经外科:王增光 2018-05-10 上午 停诊

肾脏内科:林珊 2018-05-10 下午 停诊

消化科:曹海龙 2018-05-10 上午 停诊

心血管内科:蔡衡 2018-05-07 上午 停诊

心血管内科:蔡衡 2018-05-09 上午 停诊

心血管内科:蔡衡 2018-05-11 上午 停诊

心血管内科:蔡衡 2018-05-14 上午 停诊

心血管内科:杨振文 2018-05-07 下午 停诊

心血管内科:杨振文 2018-05-09 下午 停诊

心血管内科:杨振文 2018-05-14 下午 停诊

心血管内科:杨振文 2018-05-16 下午 停诊

心血管内科:张文娟 2018-05-08 上午 停诊

血液内科:关晶 2018-05-16 上午 停诊

血液内科:邵宗鸿 2018-05-18 上午 停诊

血液内科:邵宗鸿 2018-05-25 上午 停诊

血液内科:王国锦 2018-05-17 下午 停诊

眼科:韩琪 2018-05-22 下午 停诊

眼科:于金国 2018-05-18 下午 停诊

眼科:张静楷 2018-05-19 上午 停诊

中西医结合外科:寇丽 2018-05-09 上午 停诊

中医科:胡瑞 2018-05-26 全天 停诊

中医科:胡瑞 2018-05-29 上午 停诊

中医科:胡瑞 2018-05-31 上午 停诊

中医科:宋巧梅 2018-05-12 上午 停诊

中医科:宋巧梅 2018-05-14 上午 停诊

中医科:宋巧梅 2018-05-16 下午 停诊

中医科:宋巧梅 2018-05-17 上午 停诊

中医科:杨乔 2018-05-08 下午 停诊

中医科:杨乔 2018-05-13 上午 停诊

中医科:杨乔 2018-05-15 下午 停诊

肿瘤放疗科:张文学 2018-05-10 上午 停诊

近期补诊信息

耳鼻喉科:王鑫 2018-05-05 上午 补诊

耳鼻喉科:王鑫 2018-05-05 下午 补诊

耳鼻喉科:张耕 2018-05-19 上午 补诊

皮肤科:李燕 2018-05-07 上午 补诊

心血管内科:张文娟 2018-05-07 上午 补诊

眼科:韩琪 2018-05-25 下午 补诊

眼科:于金国 2018-05-26 上午 补诊

眼科:张静楷 2018-05-15 上午 补诊

肿瘤放疗科:张文学 2018-05-18 上午 补诊

肿瘤放疗科:张文学 2018-05-22 上午 补诊

 

责任编辑: 3903YSS TS002
责任编辑: 3903YSS TS002
广告